Taxiway

Zapuštěná návěstidla IN-TO,TT,SB, INL-RG, ILP, ILD, IN-OMA A ILD-OMA se používají v letištních světelných zabezpečovacích zařízeních jako návěstidla pojezdových drah (TWY), a to osová, postranní, vyčkávací, pro označení rychlých odboček (RETWY), stoppříček a příček vyčkávacích míst.

Použití zapuštěných návěstidel:

  • IN-TO,TT,SB; ILP; ILD: pro osu TWY, rychlé odbočky (RETWY), stoppříčky a příčky vyčkávacích míst,
  • IN-OMA, ILD-OMA: postranní návěstidla TWY, pro označení stojánků, jako MI pro označení prahu a konce RWY nebo jako přibližovací návěstidla RWY,
  • INL-RG: vyčkávací návěstidla a návěstidla pro označení stoppříček.

Návěstidla se vyrábějí jako jednosměrová, dvousměrová a všesměrová.

INL-RGINL-RG – jednosměrové vyčkávací návěstidlo a návěstidlo pro označení stoppříček

Jednosměrové návěstidlo INL-RG je osazeno jednou žárovkou 105 W a jedním konektorem. Podle pozice na TWY lze návěstidlo osadit buď žlutým (vyčkávací návěstidlo) nebo červeným (stop příčky) dichroickým filtem.

IN-TOTTSBILDIN-TO,TT,SB; ILP; ILD – jedno- nebo dvousměrová návěstidla pro osu TWY, rychlé odbočky, stoppříčky a příčky vyčkávacích míst

Návěstidla jsou osazena jednou nebo dvěma žárovkami a jedním nebo dvěma konektory. Návěstidla lze osadit zeleným, žlutým, červeným filtrem nebo zaslepit podle pozice návěstidla na dráze. Barevná návěstidla jsou vybavena dichroickými filtry.

Návěstidlo ILD je osazeno 2, 4 nebo 8 LED žárovkami (15 nebo 30 W).

ILD-OMAIN-OMA; ILD-OMA – všesměrová návěstidla pro označení stran TWY a stojánků

Všesměrová návěstidla jsou osazena jednou žárovkou a jedním konektorem. Návěstidla se využívají především jako postranní dráhová návěstidla, lze je osadit modrým, zeleným, žlutým nebo červeným filtrem nebo ponechat bez filtru (bílé světlo) podle pozice návěstidla. Barevná návěstidla jsou vybavena dichroickými filtry.

Návěstidlo ILD-OMA je osazeno jednou LED žárovkou (15 W).

Kontakt

Sofim spol. s r.o.
Zelený pruh 99, Praha 4, 140 02
tel: +420 241 443 829
fax: +420 241 443 834
e-mail: sofim@sofim.cz

Více kontaktních informací »