Služby

Sklopísek Střeleč Eximos

 • sušení písku
 • třídění písku
 • kulové mlýny
 • vodní hospodářství
 • vyskladnění a expedice
 • komplexní monitoring

Spolana Neratovice

 • výroba Kaprolaktamu
 • výroba PVC
 • výroba LAO
 • výroba chlóru
 • monitorování energií
 • bilanční měření na H2SO4

Paramo Pardubice

 • hydrogenační odsíření
 • vakuová destilace

Aliachem – závod Synthesia

 • řídící systém na kotlích K11 a K12

Danisco Tábor

 • čistička odpadních vod

Kazachstán

 • řízení podpůrných technologických celků pro naftová pole
 • řízení objektů znečištěné technologické vody a výroba energií – naftová pole

Česká správa letišť

 • Letiště Praha - řízení vzduchotechniky v provizorních kancelářích II

České radiokomunikace

 • monitorování vysílačů na území ČR

Plzeňská teplárenská a.s.

 • řízení mozaikového tabla
 • chemická úpravna vody

Teplárny Brno

 • monitorování a řízení rozvodu tepla v Brně

Jaderná energetika

 • řídící systém pro monitorovací pracoviště JE Temelín
 • řídící systém pro školící středisko v Trnavě

Teplárna Malešice

 • chemická úprava vody

Solo Sušice

 • polní instrumentace pro 2 kotle a měřiče energií

Sklárny Bohemia

 • řízení sklářských pecí
 • spalinová kotelna

Avir Union

 • řízení sklářské pece

Columbia Brewery Creston

 • spolupráce při vytváření uživatelského SW pro řízení varny v pivovaru

Pivovar Hurbanovo

 • spolupráce při vytváření uživatelského SW pro řízení varny v pivovaru

Škoda Auto - Mladá Boleslav

 • energetika – monitoring
 • měřící stolice pro brzdové systémy
 • spolupráce při optimalizaci svařovny

Hotel Thermal

 • vizualizace zabezpečovacího zařízení

T-Systems – Pragonet

 • měření a regulace dohledového centra
 • EZS

Barum Continental

 • recirkulační linka - Otrokovice

TRW Benešov

 • spolupráce při vytváření SW pro systém MES

DSM Linz – Rakousko

 • řízení odlučovacího filtru

Sokolovská uhelná a.s., závod Vřesová

 • spolupráce při vytváření uživatelského SW (paroplyn, VVKP)

KWW a.s.

 • regulace tlaku mazací a chladící emulze

 

 

Kontakt

Sofim spol. s r.o.
Zelený pruh 99, Praha 4, 140 02
tel: +420 241 443 829
fax: +420 241 443 834
e-mail: sofim@sofim.cz

Více kontaktních informací »