Polní instrumentace

Při návrhu a následné dodávce snímačů a čidel respektujeme technické zadání objednatele a zohledňujeme jeho specifické požadavky. Orientujeme se na sortiment níže uvedených  tuzemských a  zahraničních výrobců.

Snímače teploty (odporové a termoelektrické teploměry, infra atd…)

Výrobce (dodavatel): Např. JSP Nová Paka, ZPA Ekoreg Ústí nad Labem, ZPA Nová Paka, G.A.S. Hodonín, Metra Šumperk, Honeywell, Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management, Wika

Regulátory teploty (termostaty)

Výrobce (dodavatel): Např.  ZPA Ekoreg Ústí nad Labem, Honeywell, Siemens

Snímače tlaku a tlak. diference

Výrobce (dodavatel): Např. Honeywell řada 100, Honeywell řada 900, Honeywell řada ST2000 (viz sniho_st2000-3000.xls),    Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management, Wika, Apliesens, BD Sensors

Manometry

Výrobce (dodavatel): Např. G.A.S. Hodonín, Heinnlich Industrietechnik,  Wika

Regulátory tlaku (manostaty)

Výrobce (dodavatel): Např. ZPA Ekoreg Ústí nad Labem, Honeywell, Siemens, Wika

Snímače hladiny (různé měřící principy)

Výrobce (dodavatel): Např. Honeywell, ZPA Ekoreg Ústí nad Labem, Krohne, Level, Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management, BD Sensors, Apliesens, Nivelco Bohemia

Snímače průtoku (různé měřící principy)

Výrobce (dodavatel): Např. G.A,S. Hodonín, Krohne, Level, Honeywell, Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management, Apliesens

Snímače vodivosti

Výrobce (dodavatel): Např. ZPA Nová Paka, Honeywell, Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management

Snímače vlhkosti

Výrobce (dodavatel): Např. Honeywell, Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management

Snímače pH/ORP

Výrobce (dodavatel): Např. Honeywell, Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management

Snímače dalších fyzikálně chemických měření

Výrobce (dodavatel): Např. Honeywell, Endress + Hauser, Siemens, Emerson Process  Management