Úvodní stránka » Služby » Komplexní dodávky na klíč

Komplexní dodávky na klíč

Společnost Sofim, spol. s r.o. realizuje komplexní dodávky „na klíč“ v oblastech měření, regulace a softwarových služeb. Projekty toho typu obsahují všechny činnosti spojené s těmito oblastmi:

  • zjištění současného stavu a příprava strategie řešení
  • návrh technického řešení při využití všech dostupných zdrojů
  • optimalizace návrhu technického řešení
  • vytvoření kompletní projektové dokumentace
  • dodání nových komponent a dalšího potřebného zařízení (rozvaděče, servopohony, frekvenční měniče, kabelové trasy, senzory, čidla, měřicí sondy, řídicí a ovládací moduly, regulátory, řídicí systémy, počítače, síťové prvky, software atd.)
  • montáž a instalace nové technologie u zákazníka
  • zprovoznění a odzkoušení plné funkčnosti dodané technologie
  • zaškolení obsluh a konzultace dle přání zákazníka
  • předání dokumentace skutečného stavu
  • provádění pravidelného servisu na základě servisní smlouvy

Snahou společnosti je zákazníkovi pomáhat v dlouhodobém rozvoji jeho technologií a optimalizovat náklady spojené s rekonstrukcí a modernizací technologií na základě přání zákazníka.

Kontakt

Sofim spol. s r.o.
Zelený pruh 99, Praha 4, 140 02
tel: +420 241 443 829
fax: +420 241 443 834
e-mail: sofim@sofim.cz

Více kontaktních informací »