Úvodní stránka » Letištní zařízení » Letištní systémy » VDGS (Visual Docking Guidance System)

VDGS (Visual Docking Guidance System)

Vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše

Vizuální naváděcí systém na odbavovací ploše je součástí letištního zabezpečovacího zařízení. Je určen k přesnému navedení letadla, které pojíždí po odbavovací ploše do bodu jeho zastavení. Systém je schopen rozpoznat většinu běžných dopravních letadel a je možno kdykoli do systému doplnit další typ, který nebyl v době instalace k dispozici.

Systém má několik pracovních modů – FREE, LOCAL, REMOTE, MAINTENANCE, ERROR.

V případě, že na zvolené stání najíždí jiné než navolené letadlo, systém okamžitě vydá příkaz k zastavení letadla – ESTOP. Výška znaků na PDU (návěstidlo směrového vedení s indikací zastavení) je 250 mm a garantovaná rozlišitelnost napsaného textu je 125 m.

Schéma VDGS
Schéma VDGS

Kontakt

Sofim spol. s r.o.
Zelený pruh 99, Praha 4, 140 02
tel: +420 241 443 829
fax: +420 241 443 834
e-mail: sofim@sofim.cz

Více kontaktních informací »