Úvodní stránka » Letištní zařízení » Letištní systémy » ATS (Airport Traffic Sensor System)

ATS (Airport Traffic Sensor System)

Indukční snímač pohybu

Usnadňuje řízení a  monitorování pohybu letadel v blízkosti příček na pojezdových, popř. i vzletových a přistávacích, drahách. Detekce pohybu je založená na změně nízkofrekvenčního magnetického pole, které je generováno a vyhodnocováno počítačovým systémem.

Jednoduchý kabel v pojezdových, vzletových a přistávacích drahách, který je aktivován systémem řízeným vzdáleným mikroprocesorem, poskytuje vysoký stupeň citlivosti a automatickou kalibraci.

Systém se skládá za zařízení:

  • Citlivé zóny detekce (DSA) tvořené venkovním měděným kabelem.
  • Standardního komunikačního kabelu pro přenos signálu.
  • Dobře chráněné vnitřní jednotky pro vyhodnocení signálu.

V terénu není nutné používat elektroniku.

Schéma ATS
Schéma ATS

Kontakt

Sofim spol. s r.o.
Zelený pruh 99, Praha 4, 140 02
tel: +420 241 443 829
fax: +420 241 443 834
e-mail: sofim@sofim.cz

Více kontaktních informací »