Úvodní stránka » Osvětlení překážek

Osvětlení překážek

Dodáváme překážková návěstidla nízké, střední i vysoké svítivosti fy Honeywell a nízké a střední svítivosti fy Dialight.

Dle předpisu L14 jsou překážková návěstidla nízké svítivosti určena k označení překážek v leteckém provozu do 45 m nad úrovní okolního terénu a návěstidla střední svítivosti do 150 m. Návěstidla vysoké svítivosti jsou určena k označení překážek nad 150 m nad úrovní okolního terénu.

Všechna nabízená návěstidla jsou v souladu s předpisem ICAO, Annex 14 a mají platný „Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví“ vydaný Úřadem pro civilní letectví ČR i „Súhlas s použitím výrobku v civilním letectve“ Leteckého úradu SR.

Kontakt

Sofim spol. s r.o.
Zelený pruh 99, Praha 4, 140 02
tel: +420 241 443 829
fax: +420 241 443 834
e-mail: sofim@sofim.cz

Více kontaktních informací »