Management

Excel Building Supervisior BBS

Řízení a management budov

Enterprise Buildings Integrátor EBI

  • Life Safety Manager – primární monitorování a plné řízení systému kouřových detektorů, detektorů požáru a bezpečná evakuace lidí v budově
  • Building Manager - integruje a řídí zařízení a podsystémy zajišťující vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení atd.
  • Digital Video Manager – dohlížecí systém založený na technologii digitálního videa    

Excel Security Manager – XSM

Sleduje vstupy osob i vjezdy aut v jedné nebo několika lokalitách, centralizovaná správa výstražných hlášení držitelů vstupních karet.